JICA

MEI služi kao Nacionalna fokalna tačka za Japansku agenciju za međunarodnu saradnju (JICA)

Japanska ODA (zvanična razvojna pomoć) bila je obezbeđena Kosovu još odmah posle sukoba 1998. godine, prvo kao humanitarna a kasnije i kao razvojna pomoć. Od 2009. bilateralna pomoć je sprovedena kroz JICA u obliku Tehničke saradnje i donacija sa mogućnosti prelaska na pomoćne kredite u bliskoj budućnosti. Glavni cilj ove pomoći je stabilizacija ekonomske i socijalne infrastrukture ka održivoj izgradnji nacije. U okviru ovog cilja, postoje dve oblasti sa prioritetom:

- Razvoj infrastrukture životne sredine i kapaciteta za upravljanje;

- Poboljšanje upravnog kapaciteta i ljudskih resursa.

Više na:https://www.jica.go.jp/kosovo/english/index.ht

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO