Vodeći Dokumenti o Procesu Usklađivanja

U cilju unapređenja znanja o procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa acquis-om EU-a, kao i sticanja znanja o osnovnim tehnikama usklađivanja zakonodavstva, sledeći materijali pružaju detaljna znanja autorima zakonodavstva i zainteresovanim stranama.
 

PRIRUČNIK ZA POPUNJAVANJE TABELA I IZJAVE O USKLAĐENOSTIPraktična uputstva za usklađivanje propisa Republike Kosovo sa propisima Evropske unije
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO