Poštovanje ravnopravnosti polova na Kosovu se veoma ceni i od strane EU-a

Priština, 2. maj 2017- Ministarka za evropske integracije, Mimoza Ahmetaj dočekala je danas na sastanku ambasadorku Mara Marinaki, glavnog savetnika za rodna pitanja i žene, mir i bezbednost iz Službe za vanjske poslove Evropske unije (EEAS).

Ovom prilikom ministarka Ahmetaj i ambasadorka Marinaki razgovarali su o trenutnoj situaciji na Kosovu i oko unapređenja aktivnog uključivanja žena u društvu, donošenju odluka i prava na imovinu. Jer Kosovo poseduje naj-integracijsko zakonodavstvo, model EU-a, a primena tih zagarantovanih prava moraju biti pod stalnim nadzorom.

Ministarka Ahmetaj je istakla značaj podrške evropskih standarda i vrednosti u našem društvu, kao i istakla da ova praksa uživa javnu podršku kao neotuđivo pravo za potpuno uključivanje žena u odlučivanju i izgradnju države.

Takođe Ministarka Ahmetaj je zahvalila gđu. Marinaki za njen doprinos i naglasila da institucije Republike Kosova stalno pokušavaju da unaprede položaj žena u svim segmentima života. Ministarka Ahmetaj je takođe obećala da će za ovo pitanje i kao ministarka će nastaviti da daje svoj lični i profesionalni doprinos odnosno da žena na Kosovu bude priznata kao vrednost, a ne kao teret za društvo.

Ambasadorka Mara Marinaki je bila zadovoljna dostignućima kosovskih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti i prava žena uopšte. Ovom prilikom ona je istakla da posebno pravni okvir je model za zemlje u regionu dok u fazi primene i podizanja svesti treba da se nastavi i dalje da se radi.  

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO