Govor ministarke Ahmetaj u Skupštini

  Dozvolite mi da ispred vas predstavim NPSSSP 2017-2021.

  Priština, 18. april 2017  - Program je izrađen u bliskoj saradnji sa institucijama za sprovođenje i obuhvata kratkoročne jednogodišnje mere i srednjoročne petogodišnje mere kojima je cilj ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz SSP-a.

Pored ključnih političkih i ekonomskih reformi koje zahteva SSP, Program predviđa konkretne mere u okviru 33 poglavlja acquis-a EU-a. Na osnovu strukture kriterijuma iz Kopenhagena (dobro upravljanje, poštovanje ljudskih prava i slobodna tržišna ekonomija), sve mere su podeljene u ova tri bloka i u 40 poglavlja. Svako poglavlje sadrži narativni deo i tabelu kratkoročnih mera, koja sadrži zakonodavne mere i mere sprovođenja. Program takođe utvrđuje odgovornosti institucija za njegovo sprovođenje, kao i vremenske rokove za ispunjavanje ovih aktivnosti.

Program se sastoji od ukupno 930 mera, od kojih 260 su zakonske mere i 670 su mere sprovođenja. S druge strane, program takođe sadrži srednjoročne prioritete u svakom poglavlju, koji daju opštu orijentaciju relevantnom sektoru u periodu 2017-2021, u cilju sprovođenja SSP-a i drugih zahteva koji proizilaze iz SSP-a i procesa evropskih integracija.

Ukupni troškovi sprovođenja SSP-a su oko 484 miliona evra, od kojih 398 miliona iz budžeta Kosova i 86 miliona od donatora.

Program je izglasan u Komisiji za evropske integracije i u Komisiji za SSP, tražim od vas da takođe na ovoj sednici konačno izglasate ovaj Program.

Hvala

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO