Premijer Thaçi: Sa ovim sporazumom Srbija je definitivno priznala državu Kosovo u oblasti carina

Priština, 31. januar 2013

U skladu sa Ustavom Republike Kosovo, Pravilnikom za oblast upravne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstva,kao i u skladu sa rezolucijom koju je usvojila Skupština Republike Kosovo za normalizaciju  odnosa izmedu Republike Kosovo i Republike Srbije , premijer Republike  Kosovo, Hashim Thaci se obratio clanovima Skupštine Republike Kosovo vezi sa redovnim sastankom održanim  u Briselu sa premijerom Srbije, Ivicom Dacicem, posredstvom predstavnika EU za spoljnu politiku, baronice Ketrin Ešton.

U nastavku podnosimo kompletan govor premijera Thacija  u Skupštini Kosova

Poštovani poslanici,

Poštovani ministri,
Poštovani svi prisutni u sali,
Poštovani gradani Republike Kosovo,

Dozvolite mi da vas obavestim o tokovima rezultata sastanka u Briselu izmedu mene, u svojstvu premijera Republike Kosovo, i premijera  Srbije, g. Dacica, uz posredovanje Evropske unije, odnosno baronice Ešton .

Zahvaljujem vam se mnogo za priliku koju ste nam pružili, da na naš zahtev, da vas informišemo i podnesemo izvještaj u  SkupštinI Kosova o ovom  sastanku.

Tokom ovog sastanka, razgovarano je da se raspuste ilegalne srpske bezbednosne strukture na Kosovu, radi potpunog zakljucenja sporazuma o IBM-u, , posebno u oblasti carina, kao i o postupcima koje ce  preduzeti Vlada Republike Kosovo da uspostavi red i zakon u severnom delu naše zemlje.

Vlada Republike Kosova ocenjuje da je na  ovim sastancima zabeležen znacajan napredak u uspostavljanju normalnih medudržavnih odnosa izmedu Kosova i Srbije, kao i na  uklanjanju barijera i nezakonitog uplitanja od strane Srbije.

Znaci kao zakljucak sa ovog sastanka je doneta  odluku da je : srpska strana preuzela obaveze da raspusti ilegalne bezbednosne strukture na Kosovu; postigli  smo sporazum u oblasti carina, pod kojim se uspostavlja vladavina reda i zakona u ovoj oblasti, u skladu sa Ustavom Republike Kosovo , naših zakona , i jedinstvenog carinskog sistema na Kosovu.

Predstavili smo naše zalaganje kao Vlade Republike Kosovo za poboljšanje društveno ekonomske situacije naših gradana na severu naše zemlje.

Vlada Republike Kosova smatra da dijalog za normalizuju medudržavnih odnose izmedu Kosova i Srbije je u funkciji mira i stabilnosti u regionu, u korist gradana i da  omoguci bržu integraciju naše države u Evropsku uniju.

Želim da se zahvalim i predstavnicima politickih partija, koje  su prekjuce izrazile spremnost da se informišu od mene  , na sastanku koji smo održali u jednoj od prostorija Skupštine Kosova.

Dozvolite mi  da vam u nastavku govorim o sporazumu postignutom u oblasti carina.

U tackama 1 i 31 carina, akciza i PDV ce biti prikupljeni u skladu sa zakonima Kosova i u pocetku ce biti ulagani u državni trezor.

U  meduvremenu, predstavnik Evropske unije u Prištini, ce otvoriti bankovni racun u jednoj od  komercijalnih banaka u Prištini, gde ce se  privremeno upravljati sredstvima  iz tacke 1 i 31.

Fondom ce rukovodi odbor od tri clana, jednog predstavnika Vlade Republike Kosovo, jednog predstavnika  zajednica i jednog iz  Evropske unije.

Odluke o  kapitalnim i  infrastrukturalnim investicijama se donose konsenzusom clanova Upravnog odbora, a u odsustvu konsenzusa, glas predstavnika Evropske unije je preovladavajuci.

Sada tehnicke grupe rade na sprovodenju ovog sporazuma, koji je pre svega za dobrobit naših gradana koji žive na severu zemlje.

Sporazum o carinama je u potpunosti u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i njeni zakonima. Ovaj sporazum štiti princip da je Kosovo jedinstveno carinsko podrucje, u celoj zemlja postoji ista primena državnih zakona koji regulišu ovu oblast.

Sa ovim sporazumom, uspostavlja se red i zakon u oblasti carina u severnom delu zemlje, i zaustavljaju se  nepravilnosti koje su postojale za to.

Sporazum predvida funkcionisanje carinske administracije isto kao , iu drugim delovima zemlje.

Sporazum omogucava potpunu naplatu svih carinskih obaveza, ukljucujuci i akcize i PDV, a prikupljena sredstva se deponuju u budžet Republike Kosovo.

Sa ovim sporazumom se raspuštaju paralelne strukture u oblasti carine, normalizuju se carinske aktivnosti i obezbeduje se potpuna evidencija trgovinskih i ekonomskih aktivnosti.

Ovaj sporazum omogucava potpuno zaustavljanje šverca na granicnim prelazima na severu, omogucava stabilizaciju domaceg tržišta, održavanje slobodne konkurencije i obezbeduje institucionalnu zaštitu legalne trgovine.

Drugim recima, ovaj sporazum omogucava normalizaciju trgovinskih odnosa izmedu dve država, u skladu sa kriterijumima Evropske unije.

U politickom smislu, sa ovim sporazumom  Srbija je definitivno priznala državu Kosovo u oblasti carina.

Hvala vam.
 

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO