Organizacioni odbor održao je sastanak o pripremama koje se obavljaju za obeležavanje 5-e godišnjice Nezavisnosti Kosova

Priština, 31 januar 2013

Pod rukovodjenjem zamenika premijera  Republike Kosova, Hajredin Kuçi, ujedno i predsednik Organizacionog odbora za obeležavanje 5-e Godišnjice nezavisnosti Kosova, održan je sastanak ovog odbora.

Na ovom sastanku na kojom su ucestvovali i predsednici kosovskih opština diskutovano je o dosadšnjim angažovanjima i ostalim pripremama, koje treba obaviti za obeležavanje Dana Nezavisnosti Republike Kosovo .

Clanovi Organizacionog odbora, zaduženih za organizovanje posebnih ceremonija izvestili su o dasadašnjem obavljenom radu.
 
U vezi s tim  istaknuto  je da do kraja nedelje treba obaviti sve pripreme  i pripremiti  konacni program. Receno je da ce sve biti spremno kako Peta   godišnjica Nezavisnosti  bila obeležena  na velicanstven  i dostojannstven   nacin.

Glavne aktivnost  bice parada  BSK-a u centru  Prištine i održavanje  dveju akademija. 15 februara predvidjeno je održavanje akademije koja se povezuje sa  43 godišnjicom osnivanja Univerziteta u Prištini, a 16 februara planira se održavanje centralne akademije o obeležavnju 5-e godišnjice Nezavisnosti, i tim povodom održace  koncert i  Kosovksa filharmonija
 
Postoji od ranije odluka Organizacionog odbora za obeležavanje 5-e godišnjice da se osim centralnih manifestacija koje ce se održavati u Prištini ,  održavaju i niz aktivnosti  u svim kosovskim opštinama .

15 februara, u svima školama na Kosovu, prvi cas bice posvecen 5-oj godišnjici nezavisnosti Republike Kosovo  .

Nakon odavanja pocasti u svim opštinama na grobljima palih boraca, održace se svecane sednice skupština opština, i organizovace se   konceri, izložbe i druge kulturne aktivnosti.    

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO