Strukture

HLFGlavni zadaci HLF-a uključuju

• pripremu prezentacije postignutog napretka u koordinaciji donatora za prethodnu godinu

• identifikaciju ključnih prioriteta za spoljnu pomoć i glavnih aktivnosti u nastavku u cilju što bolje koordinacije.

Na HLF se predstavljaju:

• dostignuća Sektorskih radnih grupa,

• izveštavanje o aktivnostima i preuzetim obavezama od donatora za prethodnu godinu prema periodu SOR-a,

• identifikacija ključnih izazova i dalji koraci za prevazilaženje ovih izazova.

HLF takođe vrši procenu ukupne efikasnosti sistema donatorske pomoći na Kosovu na osnovu postavljenih pokazatelja Pariske deklaracije i daje predloge za poboljšanje efikasnosti spoljne pomoći na Kosovu.

SWG i SSWGViše na:

Odluka br. 06_03 za koordinacione strukture za IERREGULLORE (QRK) - NR. 09/2015 PËR KOORDINIMIN E ASISTENCËS SË DONATORËVE TË JASHTËM NË REPUBLIKËN E KOSOVËSVENDIMI PËR THEMELIMIN E GPS DHE GPNS

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO