Statistički izveštaj o sprovođenju NPSSSP-a

Vlada, kao centralni nacionalni mehanizam zadužena za ispunjavanje obaveza SSP-a, nadgleda sprovođenje NPSSSP-a preko mandatirane institucije za koordinaciju procesa evropskih integracija - Ministarstva za evropske integracije (MEI). MEI izvršava ovaj zadatak kroz redovne izveštaje o sprovođenju NPSSSP-a, koji se izrađuju svakih tri meseca. Njihov cilj je procena i poboljšanje sprovođenja NPSSSP-a kao i obezbeđivanje odgovornosti i transparentnosti unutar institucija (do najvišeg političkog nivoa) i prema drugim zainteresovanim stranama i širokoj javnosti oko sprovođenja SSP-a. Ovo se postiže raspravom o nalazima na sastanku Vlade u okviru struktura za stabilizaciju i pridruživanje (nakon njihovog stvaranja), kao i deljenjem ovih izvještaja sa vlastima EU-a i njihovim objavljivanjem.

Raporti mbi zbatimin e PKZMSA janar-shtator 2018_Final SRB
Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO