Pravni okvir za prevođenje

Jedna od odgovornosti Ministarstva za evropske integracije koja proizilazi iz Odluke br. 6/121 od dana 22.04.2010. godine o delokrugu MEI-a je takođe “Koordinacija prevođenja zakonodavstva EU-a na službenim jezicima Republike Kosovo”.

U ovom kontekstu, proces prevođenja zakonodavstva Evropske Unije je regulisan “Uredbom o procesu prevođenja zakonodavstva Evropske Unije nas službenim jezicima Republike Kosovo” koja je usvojena na 11. Sednici Vlade, dana 28. januar 2015. godine, i ima za cilj: određivanje procedura prevođenja, koordiniranje procesa prevođenja, kao i unifikaciju terminologije Acquis-a EU-a nas službenim jezicima Republike Kosovo.

U okviru podizanja profesionalnih kapaciteta i saradnje u ovoj oblasti, Ministarstvo za evropske integracije Republike Kosovo i Ministarstvo za evropske integracije Republike Albanije su potpisale Sporazum o saradnji za stvaranje Tehničke komisije za prevođenje zakonodavstva EU-a na albanskom jeziku, kao i saradnji u oblasti usklađivanja zakonodavstva, koji je sklopljen 26. marta 2014. godine, u Prištini.

Takođe, Ministarstvo za evropske integracije i Univerzitet u Prištini “Hasan Prishtina” su, 13. marta 2015. godine, potpisale Sporazum o Saradnji u oblasti prevođenja zakonodavstva Evropske Unije.

U tom pogledu, ovaj Sporazum o Saradnji predviđa osnivanje saradnje između institucija kroz:

-    Obučavanje osoblja i studenata Filološkog Fakulteta u korišćenju softverskih sistema za prevođenje;

-    Prijem studenata za obavljanje prakse u okviru Divizije za prevođenje i terminologije Acquis-a, u Ministarstvu za evropske integracije; kao i

-    Saradnju u oblasti kreiranja baze podataka terminologije za prevođenje, koristeći razne rečnike i pojmovnike.

 

UREDBA (VRK) Br. 02/2015 O PROCESU PREVOĐENJA EU ACQUIS NA SLUŽBENIM JEZICIMA REPUBLIKE KOSOVOSPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I UNIVERZITETA U PRIŠTINI - “HASAN PRISHTINA”MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE REPUBLIKE ALBANIJE I MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE REPUBLIKE KOSOVO ZA USPOSTAVLJANJE TEHNIČKE KOMISIJE ZA PREVOĐENJE ZAKONODAVSTVA EU-A NA ALBANSKOM JEZIKU, KAO I SARADNJE IZ OBLASTI USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO