PodkomisijePodkomisija za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj
Delokrug podkomisije za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj pokriva poglavlja pregovora (14, 15, 21, 22 i 27) i sastoji se od sledećih oblasti:

• Transport; Član 113. SSP-a

• Energija; Član 114. SSP-a

• Životna sredina; Član 115. SSP-a

• Klimatske promene; Član 116. SSP-a

• Civilna zaštita; Član 117. SSP-a

• Regionalni i lokalni razvoj; Član 119. SSP-a
Podkomisija za poljoprivredu i ribarstvo
Delokrug podkomisije za poljoprivredu i ribarstvo pokriva poglavlja pregovora (11, 12, i 13) i sastoji se od sledećih oblasti:

• Poljoprivredni proizvodi; Član 26. 28. 29. 33. 34.i 37. SSP-a

• Proizvodi ribarstva; Član 31. 32. i Aneks IV i V SSP-a

• Prerađeni poljoprivredni proizvodi; Član 27. i Protokol I SSP-a

• Vina; Član 30. i Protokol II SSP-a

• Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i ribarske proizvode i druge hrane, osim vina i alkoholnih pića; Član 35. SSP-a

• Poljoprivredni sektor i poljoprivredna industrija (agro-industrija), veterinarska i fitosanitarska pitanja; Član 102. SSP-a

NACRT DNEVNOG REDA: PODODBOR ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO


Departament Ekonomskih Kriterijuma i Unutrašnjeg Tržišta

Podkomisija za inovacije, informaciono društvo i socijalne politike
• Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje

• Uslovi rada i jednake mogućnosti; Član 82. SSP-a

• Socijalna saradnja; Član 106. SSP-a

• Poglavlje 26: Obrazovanje i obuka; Član 107. SSP-a, Kulturna saradnja; Član 108. SSP-a

• Informisanje i komunikacije; Član 105. SSP-a

• Saradnja u audiovizuelnoj oblasti; Član 109. SSP-a

• Poglavlje 10: Informaciona društva; Član 110. SSP-a

• Elektronske komunikacione mreže i usluge; Član 111. SSP-a

• Informacije i komunikacije; Član 112. SSP-a

• Poglavlje 25: Istraživanja i tehnološki razvoj; Član 118. SSP-a

NACRT DNEVNOG REDA: PODODBOR ZA INOVACIJE, INFORMACIONO DRUŠTVO I SOCIJALNE POLITIKE
Podkomisija za unutrašnje tržište i konkurenciju;
Delokrug podkomisije za ekonomiju, finansijska pitanja i statistiku se sastoji od sledećih oblasti:
• Poglavlje 3: Pravo na osnivanje; Člani 50-54. SSP-a, Sloboda pružanja usluga; Člani 55-60. SSP-a

• Podkomisija za unutrašnje tržište i konkurenciju;

• Delokrug podkomisije za ekonomiju, finansijska pitanja i statistiku se sastoji od sledećih oblasti:

• Poglavlje 3: Pravo na osnivanje; Člani 50-54. SSP-a, Sloboda pružanja usluga; Člani 55-60. SSP-a

• Ostala pitanja povezana sa naslovom V SSPća; Član 61-73. SSP-a

• Približavanje i sprovođenje zakonodavstva; Član 74. SSP-a

• Poglavlje 6: U Pravu Firma

• Poglavlje 8: Konkurencija; Član 75-76. SSP-a

• Poglavlje 7: Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina; Član 77-78. SSP-a

• Poglavlje 5: Javne nabavke; Član 79. SSP-a

• Poglavlje 9: Banke, osiguranja i druge finansijske usluge; Član 96. SSP-a

• Poglavlje 28: Zaštita potrošača; Član 81. SSP-a

NACRT DNEVNOG REDA: PODODBOR ZA UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE, KONKURENCIJU, ZAŠTITU POTROŠAČA I JAVNO ZDRAVLJE
Podkomisija za trgovinu, industriju, carine i poreze
Delokrug podkomisije za ekonomiju, finansijska pitanja i statistiku se sastoji od sledećih oblasti:

• Poglavlje 1: Slobodno kretanje roba; Član 20. SSP-a

• Poglavlje 20: Preduzeća i industrijska politika

• Industrijski proizvodi; Član 21-25. SSP-a

• Trgovinska pitanja; Član 36-49. SSP-a

• Standardizacija, metrologija, akreditacija, sertifikacija, procena usklađenosti i tržišni nadzor; Član 80. SSP-a

• Industrijska saradnja; Član 99. SSP-a

• Mala i srednja preduzeća; Član 100. SSP-a

• Turizam; Član 101. SSP-a

• Poglavlje 29: Carina; Član 104. SSP-a

• Poglavlje 16: Porezi; Član 105. SSP-a

• Pravila o poreklu; Protokol III SSP-a

• Administrativna pomoć u carinskim pitanjima; Protokol IV SSP-a

NACRT DNEVNOG REDA: PODODBOR SSP-A O TRGOVINI, INDUSTRIJI, CARINI I OPOREZIVANJU
Podkomisija za ekonomiju, finasijska pitanja i statistiku
Delokrug podkomisije za ekonomiju, finansijska pitanja i statistiku se sastoji od sledećih oblasti:

• Ekonomski Kriterijumi

• Poglavlje 4: Plaćanja i slobodnog kretanja kapitala; Član 64-66. SSP-a

• Poglavlje 17: Ekonomska politika; Član 94. SSP-a

• Poglavlje 18: Statistička saradnja; Član 95. SSP-a

• Promovisanje i zaštita investicija;Član 98. SSP-a

• Finansijska saradnja; Člani 121-125. SSP-a

• Poglavlje 32: Finansijska Kontrola

• Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe
Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO