Odeljenje Interne Revizije

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja Interne Revizije su:

1.1. Obezbeduje adekvatno sprovodenje zakonodavstva, pravila, politika i uputstva predvidenih zakonodavstvom na snazi;

1.2. Obezbeduje pravovremenu pripremu predlog strateškog plana revizije na osnovu procene rizika;

1.3. Organizuje, izvršava i nadgleda sve aktivnosti interne revizije i dostavlja rezultate revizije, u skladu sa zakonodavstvom na snazi;

1.4. Priprema i predaje tro-mesecne i godišnje izveštaje za sve aktivnosti revizije;

1.5. Priprema i sprovodi program za osiguranje kvaliteta koji obuhvata internu i eksternu procenu funkcije interne revizije;

1.6. Obaveštava menadžment i Komitet Revizije o indikacijama korupcije i prevare, i takode pruža predloge za poboljšanje sistema. U slucaju kada menadžment ne preduzme neophodne mere, obaveštava odgovorne institucije.

2. Šef Odeljenja Interne Revizije ce izveštavati Ministru.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Internu Revizijuje jedan (1).

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO