MINISTARSTVO

Osnivanje Ministarstva za Evropsku Integraciju u aprilu 2010. godine od strane Vlade Republike Kosovo predstavlja važan korak i potvrđuje da su Evropske integracije nacionalni prioritet i zajednički institucionalni cilj. Imajući u vidu da je budućnost Kosova u Evropskoj uniji, sam proces ulaska u EU pomoći će poboljšanju životnog standarda svih građana, promovisaće ekonomsku i regionalnu integraciju i približiće Kosovo Evropi.
 
Svesni smo da je stanovništvu Kosova poverena velika odgovornost. Mi smo dakle posvećeni radu na jasnom napretku identifikujući mogućnosti za različite konstruktivne aktivnosti. Da bi smo omogućili takav pristup u jednom dugom i teškom procesu kao što su Evropske integracije, utvrdili smo neke prioritete putem kojih mogu da se kanališu naše snage, posvećenost i napori. Tu spadaju slobodno kretanje građana, ekonomska integracija, efikasna koordinacija donatora, uspostavljanje komunikacije sa faktorima unutar i van naših institucija, a posebno jačanje saradnje sa građanskim društvom.

Imajući u vidu rukovođenje, koordinaciju i praćenje aktivnosti procesa integracije Republike Kosovo u Evropsku uniju kao glavnog cilja, oblast aktivnosti Ministarstva obuhvata:


Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO