Ministarstvo za evropske integracije reaguje nakon usvajanja preporuka u Skupštini: Ne treba se mešati u nezavisnost pravosuđa!

Priština, 9. februar 2017 – Ministarstvo za evropske integracije izražava zabrinutost u vezi usvajanja preporuka koje je predstavila poslanička grupa Pokreta Samoopredeljenje u Skupštini Kosova. Ove preporuke ozbiljno ugrožavaju nezavisnost pravosuđa i pravosudnog sistema Kosova i kao takva u suprotnosti su sa osnovnim ustavnim principom o podeli vlasti.

Pomenute preporuke dovode u pitanje obaveze Kosova koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o poštovanju nezavisnosti pravosudnog sistema kao jedne od glavnih vrednosti Evropske unije.

Ministarstvo za evropske integracije naglašava da usvajanje ovih preporuka dolazi nekoliko dana nakon potvrde iz Evropske unije da Kosovo ima svoj put integracije u Evropskoj uniji, odvojeno od Srbije, i da je sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je obaveza za Kosovo kako bi napredovala u ovom procesu.

Političko mešanje u nezavisnost pravosudnog sistema, kao što je usvajanje pomenutih preporuka, ozbiljno ugrožava proces evropskih integracija Kosova, kao jedan od najvažijih procesa za razvoj zemlje.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO