Ministarka Hoxha i formalno predala prvi doprinos izveštaja o zemlji Evropskoj Komisiji

Priština, 9. novembar 2017. godine – Na sastanku sa šeficom Kancelarije EU-a/PIEU, gđom Nataliya Apostolova, Ministarka za evropske integracije je i formalno predala prvi doprinos kosovskih institucija za Izveštaj o zemlji.

Ministarka Hoxha je naglasila značaj Izveštaja o zemlji kao glavni instrument kroz koji će Evropska Unija meriti postignuti napredak od strane institucija Republike Kosovo od objavljivanja poslednjeg Izveštaja, novembra 2016. godine.

Istovremeno, Izveštaj će identifikovati ključne izazove sa kojima se suočavaju kosovske institucije.

Ministarka Hoxha je ponovo naglasila posvećenost kosovskih institucija na unapređivanju evropske agende.

Da bi izvršile realnu i činjeničnu procenu dešavanja na Kosovu, kosovske institucije su prilile oko 1,500 pitanja od strane Evropske Komisije.

Institucije će imati drugu priliku da februara meseca predaju dodatne informacije u vezi sa događajima od novembra 2017. godine do februara 2018. godine.

Izveštaj o zemlji za Kosovo biće objavljen aprila 2018. godine.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO