Izgradnja novih partnerstva - stalni cilj Kosova

Priština, 12.4.2018 – Izgradnja partnerstva donosiće nove horizonte i dimenzije u konsolidaciji institucija Kosova, rečeno je na sastanku koji je održan u Ministarstvu za evropske integracije sa grupom studenata Evropskog koledža (College of Europe) iz Varšave u Poljskoj.


U Ministarstvu za evropske integracije danas su bili predstavnici i grupa studenata Evropskog koledža (College of Europe) iz Varšave u Poljskoj. Cilj posete je bio upoznavanja izbliza ovih studenata sa opštom situacijom kao i sa procesom evropskih integracija kroz koji prolazi Kosovo, odražavajući se tako i na Strategiji EU-a za Zapadni Balkan, o pogodnostima koje će imati region i Kosovo, i o izazovima koji nas očekuju.


Predstavnici Evropskog koledža izrazili su spremnost podrške institucijama Kosova u razvoju kadrova u specifičnim oblastima evropskih integracija. U ovom pravcu radiće se na jačanje partnerstva sa ovim koledžom sa evropskim renomeom, stičući iskustva i stručnost koje će dalje jačati kosovske institucije, i takođe se ubrzati put Kosova ka EU-u.


Izgradnja partnerstva će sigurno donositi nove horizonte i dimenzije u konsolidaciji institucija Kosova, čime će doprineti na ispunjavanje EU standarda u svim mogućim dimenzijama.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO