Ministar Reka primio je predstavnicu UNDP-a, Maria Suokko

Priština, 10. mart 2020 – Ministar za evropske integracije, Blerim Reka, primio je gđu Maria Suokko, stalnu predstavnicu UNDP-a na Kosovu, sa kojom je razgovarao o dosadašnjim realizovanim zajedničkim projektima, i o mogućnostima proširenja ove saradnje.

Ministar Reka je visoko ocenio dosadašnju saradnju između dve institucije i ponudio spremnost saradnje za više strateški i dugoročni pristup, kao u jačanju institucionalnih kapaciteta za povećanje učinka u procesu evropskih integracija, tako i u postizanju održivog razvoja.

Ministar Reka je istakao ključnu ulogu koju je UNDP imao i nastavlja da igra u izgradnji i održivom razvoju Kosova, i pozvao je gđu Suokko, da ovu saradnju sa Kosovo nastavljaju u aspektu vladavine prava, dobrog upravljanja, odgovornosti i transparentnosti, a posebno u podizanju kapaciteta za projekte od zajedničkog interesa kao što su: Zelena agenda, Obnovljiva energija i Inovativno finansiranje.

S njene strane, gđa Suokko je naglasila da je presudan trenutak za koordinaciju prioriteta sa domaćim institucijama kako bi imali zajedničku dugoročnu strategiju, da i podrška i saradnja budu fokusirane i da utiču na poboljšanje blagostanja građana Kosova.

U okviru ove saradnje, MEI i UNDP će se usredsrediti na strateški i dugoročni aspekat, uključujući i stručnost za dalji razvoj institucionalnih kapaciteta na Kosovu.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO