Kosovo i Evropska unija održali 6. zasedanje Pododbora SSP za poljoprivredu, ribarstvo i bezbednost hrane

12. maj 2022. god. - Predstavnici Kosova i Evropske komisije sastali su se virtuelnim putem da bi razgovarali o dešavanjima u oblastima poljoprivrede, obrađenih poljoprivrednih proizvoda, ruralnog razvoja, ribarstva, bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarnih stvari. Razgovor je održan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Razgovor je obuhvatio širok spektar tema, uključujući politiku, dešavanja u vezi sa zakonima i izvršenjem u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja na Kosovu, jačanja kontrole hrane i životinja, sistematizacije unosa podataka u bazu podataka o identifikaciji i upisu životinja, korišćenja zemljišta i konsolidacije zemljišta, statistike o poljoprivrednom uvozu i izvozu, organske proizvodnje, kao i radu institucija odgovornih za poljoprivredu i bezbednost hrane.

Poljoprivreda i bezbednost hrane oblasti su koje su imale veliku korist od pomoći EU do sada, posebno u vidu doprinosa EU ruralnom razvoju u oblasti bezbednosti hrane.   Tokom zasedanja učesnici su se prisetili da je standarde EU potrebno primenjivati u praksi na svim nivoima: u kontroli uvoza i izvoza, upisu životinja, praksi uzgoja hrane, preradi hrane, označavanju i prometu. Više kontrolnih organa uključeno je u garantovanje ovih standarda, od zdravstvenih zvaničnika do inspektora, veterinara i laboratorija. Isti su delimično uspostavljeni na Kosovu, kako bi se obezbedilo sprovođenje standarda EU, i treba ih ojačati.  S tim u vezi, pozdravljen je prelazak veterinarskih inspektora iz opština u Agenciju za hranu i veterinu. Vlada je usvojila niz relevantnih zakona, kao i Strategiju za poljoprivredu i ruralni razvoj 2022-2028, ali ove nove zakone tek treba da usvoji Skupština.   Trebalo bi nastaviti sa naporima da se registruju geografske oznake i da se uvedu informacioni sistemi poljoprivrede.

Usklađivanje sa standardima EU, za razvoj ribarstva i akvakulture, takođe može doneti komercijalne mogućnosti, radna mesta i važan izvor prihoda za ruralne zajednice.

Pregled 
•    Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa evropskom agendom. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kom pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji obuhvataju širok spektar komunitarnog prava EU. Zasedanja tela SSP služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije.
•    Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu. 
•    Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici. 
•    Druge dve oblasti obuhvaćene zasedanjima posebnih grupa obuhvataju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
•    Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti. 
Vreme između zasedanja omogućava primenu preporuka i usaglašenih propratnih mera. 
 

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO