Ministarka Hoxha: Sa maksimalnom odgovornošću fokusirani smo na sprovođenje Evropske agende za reforme

Priština, 19. mart 2018 – Ministarka za evropske integracije, Dhurata Hoxha, primila je danas na sastanku, direktora jedinice D3 za Kosovo, u okviru Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje, g. David Cullen, sa kojim je razgovarala o dostignućima i izazovima procesa integracije, o unapređenju evropske perspektive Kosova, konkretnije unapređenjeusprovođenja Evropske agende za reforme (EAR).


Ministarka Hoxha je naglasila napredak i izazove procesa integracije, posebno u obavezama koje proističu iz SSP-a, Evropske agende za reforme (EAR), kao i izazove ovog procesa. „Mi, sa maksimalnom odgovornošću fokusirani smo na ispunjavanje naših obaveza koje proističu iz SSP-a, posebno iz EAR-a, sprovođenje međunarodnih sporazuma kao i jačanje vladavina prava.


Uz vladin program, sprovodimo reforme koje se zahtevaju kao deo EAR-a i SSP-a, ali i povećanje kvaliteta života naših građana, porast domaće proizvodnje, osnaživanje konkurentnosti domaćih kompanija, unapređenje obrazovanja, zdravlja, a isto tako i drugih oblasti koje su ocenjene kao prioritetne“, istakla je Hoxha.


g. Cullen se zahvalio ministarki Hoxha za prijem i izrazio zahvalnost u vezi sa povećanim angažovanjem kosovskih institucija za proces integracija i evropske agende.


Takođe je g. Cullen izrazio spremnost Evropske komisije za dalju podršku u različitim oblicima, koji su neophodni za proces sprovođenja SSP-a i EAR-a, naročito u pogledu vladavine prava i dobrog upravljanja, suzbijanja kriminala i korupcije, podrške konkurencije i investicija u obrazovanju, zapošljavanja kao i povećanja institucionalne efikasnosti.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO