Mehanizam za konsultacije sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim stranama u okviru Tela za stabilizaciju i pridruživanje izmedju EU i Kosova

Spisak registrovanih organizacija


Spisak u daljem tekstu je sastavljen na osnovu prijava za registraciju koju je svaka organizacija dostavila kao odgovor na Javni poziv za ovu svrhu, objavljen 15. februara 2018. godine, a koji je bio otvoren do 9. marta 2018. godineBr.

TSP

Naziv organizacije

Imenovani predstavnik

1

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje

Balkanska zelena fondacija

Besfort Kosova

2

Bošnjaci na Kosovu i u dijaspori

Fatir Berzati

3

Demokratija za razvoj (D4D)

Valëza Zogjani

4

EKOS-SANI

Muhmin Ameti

5

Evropski centar za pitanja manjina Kosovo

Adrian Zeqiri

6

Kosovska fondacija za civilno društvo

Bardha Tahiri - Jelliqi

7

Germin

Liza Gashi

8

Kvalitativni institut za istraživanja, analize i obuke

Besmin Kokollari

9

Horizonti 21 - H21

Besart Hyseni

10

Internews Kosova

Kreshnik Gashi

11

Kosovski demokratski institut

Artan Murati

12

Institut GAP

Nora Latifi - Jashari

13

Prištinski institut za političke studije (PIPS)

Leonora Kryeziu

14

Kosovska inicijativa za stabilnost

Betime Hoxha

15

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

16

Kosovo Women 4 Women

Iliriana Gashi

17

NVO Aktiv

Miodrag Milićević

18

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

19

Udruženje Goranaca

Berzat Berzati

20

V-02

Ramë Hajraj

21

GLPS

Albana Merja

 

1

Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje za Trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje

Kvalitativni institut za istraživanja, analize i obuke

Detjan Hulaj

2

Gjeomjedisi& Geo-environment

Vehbi  Goxhuli

3

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

4

Kosovo Women 4 Women

Iliriana Gashi

5

Balkanska istraživačka mreža

Arbër Kadriu

6

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

7

GLPS

Arbëresha Loxha

 

1

Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje za Poljoprivredu i šumarstvo

Inicijativa za poljoprivredni razvoj

Zenel Bunjaku

2

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

3

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

 

1

Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje za Unutrašnje tržište i konkurenciju

Balkanska zelena fondacija

Linda Shuku

2

Internews Kosova

Arita Gërxhaliu

3

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

4

Kosovo Women 4 Women

Lirije Haliti

5

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

6

V-02

Ramë Hajraj

7

GLPS

Delfinë Elshani

 

1

Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje za Ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

Horizonti 21 - H21

Besart Hyseni

2

Kvalitativni institut za istraživanja, analize i obuke

Arbresha Kastrati

3

Institut GAP

Berat Thaqi

4

Konsumatori

Selatin Kaqaniku

5

Kosovo Women 4 Women

Vese Rezniqi - Pallaska

6

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

7

V-02

Ramë Hajraj

8

GLPS

Erëza Pula

 

1

Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje za pravosuđe, slobodu i bezbednost

Akademija za obuku i tehničku pomoć

Bariu Zenelaj

2

Evropski centar za pitanja manjina Kosovo

Adrian Zeqiri

3

Kosovska fondacija za civilno društvo

Dren Puka

4

Gjeomjedisi& Geo-environment

Vehbi  Goxhuli

5

Kosovska inicijativa za stabilnost

Donat Dedi

6

Kvalitativni institut za istraživanja, analize i obuke

Arianit Jashari

7

Kosovski demokratski institut

Florent Spahija

8

Internews Kosova

Kreshnik Gashi

9

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

10

NVO Aktiv

Miodrag Milićević

11

Albanski rehabilitacioni centar za žrtve torture

Albert Avdiu

12

Balkanska istraživačka mreža

Labinot Leposhtica

13

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

14

GLPS

Albana Merja

 

1

Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje za Inovacije, informaciono društvo i socijalne politike

Balkanska zelena fondacija

Besfort Kosova

2

Demokratija za razvoj (D4D)

Gersi Gashi

3

EKOS-SANI

Refik Kasi

4

Evropski centar za pitanja manjina

Adrian Zeqiri

5

Germin

Fjolla Vukshinaj

6

Horizonti 21 - H21

Besart Hyseni

7

Kosovska inicijativa za stabilnost

Brikena Hoxha

8

Kosovski inovacioni centar

Safet Rama

9

Kvalitativni institut za istraživanja, analize i obuke

Albana Hoti

10

Prištinski institut za političke studije (PIPS)<

Butrint Berisha

11

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

12

Kosovo Women 4 Women

Agneta Bytyçi

13

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

14

Organizacija socijalnih radnika Kosova

Besnik Rrustemi

 

1

Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje za Transport, energetiku, životnu sredinu i regionalni razvoj

Balkanska zelena fondacija

Rinora Gojani

2

Bošnjaci na Kosovu i u dijaspori

Fatir Berzati

3

EKOS-SANI

Edison Bečiri

4

Gjeomjedisi & Geo-environment

Vehbi  Goxhuli

5

Kvalitativni institut za istraživanja, analize i obuke

Besim Kokollari

6

Prištinski institut za političke studije (PIPS)<

Diona Kusari

7

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

8

Kosovski centar za urbano „PRO-planiranje“

Lumnije Gashi-Shabani

9

Balkanska istraživačka mreža

Lekë Muqaj

10

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

11

GLPS

Mirgjin Zhubi

 

1

Speciajlna grupa za stabilizaciju i pridruživanje za Reformu javne uprave

Akademija za obuku i tehničku pomoć

Erkan Vardari

2

Demokratija za razvoj (D4D)

Rasim Alija

3

Kosovska fondacija za civilno društvo

Taulant Hoxha

4

Evropski centar za pitanja manjina

Adrian Zeqiri

5

Kosovska inicijativa za stabilnost

Shkumbin Beqiri

6

Germin

Selvie Kurti

7

Kosovski demokratski institut

Arben Kelmendi

8

Institut GAP

Jeton Mehmeti

9

Prištinski institut za političke studije (PIPS)

Butrint Berisha

10

Internews Kosova

Arita Gërxhaliu

11

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

12

Balkanska istraživačka mreža

Blerta Ibërdemaj

13

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

14

GLPS

Arbëresha Loxha

 

1

Specijalna grupa za stabilizaciju i pridruživanje za Normalizaciju

Evropski centar za pitanja manjina Kosovo

Adrian Zeqiri

2

Kosovska inicijativa za stabilnost

Florina Duli - Sefaj

3

Kosovski demokratski institut

Jeta Krasniqi

4

Kvalitativni institut za istraživanja, analize i obuke<

Albana Hoti

5

Prištinski institut za političke studije (PIPS)

Leonora Kryeziu

6

Konsumatori

Selatin Kaçaniku

7

NVO Aktiv

Miodrag Milićević

8

Mreža žena Kosova

Nicole Farnsworth

9

V-02

Ramë Hajraj

10

GLPS

Albana Merja

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO