Ured za Budžet i Finansije (UBF)

Na osnovu Zakona  za Upravljanje Javnim Finansijama i Odgovornosti, Ured za Budžet i Finansije (UBF) ima sledeće glavne zadatke i odgovornosti:
Priprema budžetske zahteve Ministarstva, skupa sa Ministarstvom Finansija;
Vrši finansijsku kontrolu u Ministarstvo;
Izveštava o svim finansijskim pitanjima;
U saradnji sa Upravnicima departmana,  pranira budžet i predviđa osoblje,
Predviđa finansijske implikacije shodno potrebama;
Sastavlja i sprovodi procedure i pravila za administriranje finansija u skladu sa zakonom  i pravosnažnim pravilima;
Vrši kontrolu opšteg popisa inventara glavnih sredstava, sitni inventara i drugo finansijsko bogatstvo/imanje ministarstva;
Nadzire dnevnik troškova shodno ekonomskim područjima. Usvaja nalog za isplatu svih nabavki i dugovanjima.
Usvaja plate, obustave i druga potrebna postupanja o platama;
Komentira, ocenjuje i usvaja, na finansijskom planu, kapitalne projekte ministarstva;
Uspostavlja odnose sa Departmanom Trezora i Departmanom za Budžet MF u skladu sa Zakonom o Javnim Finansijama,
Sastavlja periodične izveštaje o kretanju budžeta;
U koordinaciji sa Trezorom priprema mesečno stanje troškova;
Popunjava i vodi finansijsku dokumentaciju u skladu sa zakonom;
Vodi računovodstvo Ministarstva i završi godišnji bilans;
Sprovodi pravila i odgovarajuće procedure za postupanje sa finansijama  i
Registruje za svaki mesec u platnoj knjizi, osnovne plate sa odgovarajućim dodacima;
Registruje u knjizi blagajne sva mandatna knjiženja i mandatne-isplate i sravnava svakog meseca;
Podiže kesh/gotovinski novac i operira prema mandatnim isplatama, vrši registraciju u knjizi blagajne;  

 


 
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO