Kancelarija Generalnog Sekretara

1. Kancelarija Generalnog Sekretara Ministarstva za Evropske Integracije sastoji se od:

1.1. Generalnog Sekretara; i

1.2.  Pomocno osoblje.

2. Dužnosti i odgovornosti Generalnog Sekretara su definisani pod sekcijom 38 Zakona Br. 03/L-189 o Državnoj Administraciji i relevantnog zakonodavstva na snazi.

3. Dužnosti i odgovornosti pomocnog osoblja Kancelarije Generalnog Sekretara su odredene prema zakonodavstvu o državnim službenicima na snazi.

4. Broj zaposlenih u Kancelariji Generalnog Sekretara je dva (2).
 

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO