Izvršne KomisijeDepartament Ekonomskih Kriterijuma i Unutrašnjeg Tržišta

O Osnivanju Izvršne Komisije Za Inovaciju I Socijalnu Koheziju

Delokrug Izvršne komisije odnosi se na sledeće oblasti:

• Socijalne politike, zapošljavanja, i socijalno zaštita :

• Nauka i istraživanje

• Obrazovanje i kultura;

• Elektronska komunikacija, informativno društvo, audiovizuelne politike.

O Osnivanju Izvršne Komsije „Unutrašnje Tržište“

Delokrug Izvršne komisije odnosi se na sledeće oblasti:

• Slobodno kretanje robe:

• Slobodno kretanje radnika;

• Slobodno kretanje kapitala;

• Pravo osnivanja i sloboda pružanja usluga;

• Intelektualna i industrijska prava;

• Politika konkurencije;

• Financijske usluge;

• Zaštita potrošača i zdravlja;

• Javna nabavka.

O Osnivanju Izvršne Komsije Za Trgovinu, Industriju, Carinu I Poreze

Delokrug Izvršne komisije odnosi se na sledeće oblasti:

• Spoljašnja trgovina:

• Industrija politika SMP-a;

• Porez;

• Carinska unije.

O Osnivanju Izvršne Komsije Ekonomije, Financijska Kontrola I Statistike

Delokrug Izvršne komisije odnosi se na sledeće oblasti:

• Ekonomske i monetarne politike;

• Financijske i budžetske provizije;

• Statistike;

• Regionalne politike i strukturalni instrumenti;

• Financijska kontrola.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO