Ministri Çollaku shpërndau dhurata për fëmijët e komuniteteve Romë,Ashkali dhe Egjiptianë – 30 dhjetor 2014

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO