Tregtia, Industria, Doganat, Tatimet, Tregu i Brendshëm, Konkurrenca, dhe Mbrojtja e Konsumatorit dhe ajo Shëndetësore

Shpjegim: Draft - Materialet Diskutuese në formën dhe përmbajtjen e tanishme janë subjekt i ndryshimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm deri në finalizimin e tyre si rezultat i punës së kësaj Tryeze Tematike.  

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO