Strukturat

HLFDetyrat kryesore të HLF-së përfshijnë

• përgatitjen e prezantimit të progresit të arritur në koordinimin e donatorëve për vitin paraprak

• identifikimin e prioriteteve kryesore për asistencën e jashtme dhe aktiviteteve kryesore në vijim për të pasur një koordinim sa më të mirë.

Në HLF prezantohen:

• të arriturat në Grupet Punuese Sektoriale,

• raportimi mbi aktivitetet dhe zotimet e bëra nga donatorët për vitin paraprak sipas periudhës së KASh-it,

• identifikimi i sfidave kryesore dhe hapat e mëtutjeshëm për kalimin e këtyre sfidave.

HLF po ashtu bënë vlerësimin e efektivitetit të përgjithshëm të sistemit ndihmës së donatorëve në Kosovë bazuan në indikatorët e caktuar nga Deklarata e Parisit si dhe jep propozime për të përmirësuar efektivitetin e ndihmës së jashtme në Kosovë.

Më shume:

Vendimi nr. 06_03 per strukturat koordinuese per IERREGULLORE (QRK) - NR. 09/2015 PËR KOORDINIMIN E ASISTENCËS SË DONATORËVE TË JASHTËM NË REPUBLIKËN E KOSOVËSVENDIMI PËR THEMELIMIN E GPS DHE GPNS

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO