Sekretari i Përgjithshëm

Florim CanolliSekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Integrimit Evropian
Florim Canolli ka filluar punën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës në vitin 2008, në Agjencinë për Integrim Evropian në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, me qëllim të përmbushjes së obligimit kontraktual me Qeverinë e Kosovës si pjesë e Skemës së Profesionistëve të Rinj (Young Cell Scheme). Prej vitit 2010 është pjesë e Ministrisë së Integrimit Evropian dhe që nga viti 2012 është drejtor i Departamentit të Asistencës Zhvillimore në kuadër të MIE. Ka të përfunduar studimet Baçelor në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës dhe Master në Studime Evropiane në Universitetin e Wesminister-it. Më 01.06.2020 është emëruar ushtrues detyre i Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Integrimit Evropian
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO