Mundësi Punësimi


 

 
Shkarko: Aplikacioni per Punesim
2 Tetor 2019Kandidati i suksesshem udheheqese i Divizonit per ekonomi zhvillim rajonal18 Shtator 2019Njoftim per anulimin e konkursit13 Shtator 2019Kandidati i Suksesshem per poziten Udheheqese Auditorit te Brendshem3 Shtator 2019KONKURS I BRENDSHËM -Udheheqesi i Divizionit Zhvillimit Rajonal dhe sta...22 Gusht 2019KONKURS TË BRENDSHËM - Brenda Shërbimit civil22 Gusht 2019Anulimi i Konkursit20 Gusht 2019Kandidati i suksesshem per poziten Udhëheqës i Divizionit për Teknologji...9 Gusht 2019Ministria e Integrimit Evropian zgjatë: VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT23 Korrik 2019KONKURS I Jashtem - Zyrtar i larte Per integrime Evropiane - Zyrtar i La...23 Korrik 2019KONKURS I Jashtem - Zyrtar i larte Per integrime Evropiane - Zyrtar i La... (1)23 Korrik 2019KONKURS I Jashtem - Zyrtar i larte Per integrime Evropiane - pune te bre...23 Korrik 2019KONKURS I Jashtem - Zyrtar i Lartë për Asistencë Zhvillimore - Bujqesi ...23 Korrik 2019KONKURS I Jashtem - Zyrtar i Lartë për Asistencë Zhvillimore - Zhvillim ekonomik18 Korrik 2019Kandiati i Suksesshem per poziten Zyrtar i Lartë Ekzekutiv.pdf18 Korrik 2019KONKURS I BRENDSHËM -Udheheqesi i IT-se dhe SHL25 Qershor 2019Vazhdim i afatit të konkursit - Zyrtar i Larte Ekzekutiv21 Qershor 2019Anulim i Konkursit per: Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Logjistik17 Qershor 2019Njoftim i Kandidatit te Suksesshem per poziten Drejtor i Departamentit te drejtes per BE13 Qershor 2019KONKURS I JASHTEM - Asistent/e Ekzekutive5 Qershor 2019KONKURS I Jashtem - Zyrtar i larte Ekzekutiv3 Qershor 2019KONKURS I Jashtem - Zyrtar i Pasurisë14 Maj 2019Njoftimi i kandidatit te sukesesshem per poziten Zyrtar i Lart Ligjore23 Prill 2019Vazhdim i afatit të konkursit - drejtor i DBE-se12 Prill 2019Anulimin e konkursit12 Prill 2019Kandidati i suksesshem Zyrtar i Logjstikes4 Prill 2019NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHËM4 Prill 2019Njoftim pe Kanditaten e sukseshem Mrika Pepa3 Prill 2019Aplikacioni_MEI3 Prill 2019KONKURS I JASHTEM - Drejtor i Departamentit te Drejtes se BE-se27 Mars 2019Vazhdim i afatit të konkursit - zyrtar i lartë ligjor15 Mars 2019Anulimin e konkursit per Zyrtar i Lartë per buxhet dhe financa shqip11 Mars 2019KONKURS I Jashtem per Zyrtar te larte ligjore1 Mars 2019Anulim Konkursi - Drejtor i Departamentit te Drejtes se BE-se27 Shkurt 2019KONKURS I Jashtem per Zyrtar te Logjistikes 28.02.201926 Shkurt 2019KONKURS I BRENDSHËM - Zyrtar i larte Ekzekutiv20 Shkurt 2019KONKURS I BRENDSHËM - Drejtor i Departamentit te Drejtes se BE-se20 Shkurt 2019KONKURS I BRENDSHËM -Udheheqes i Divizoionit per Drejtes liri dhe siguri20 Shkurt 2019KONKURS I BRENDSHËM- Zyrtar i Larte per Buxhet dhe Financa5 Shkurt 2019Aplikacioni per Punesim5 Shkurt 2019Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta5 Shkurt 2019Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta5 Shkurt 2019Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO