Mundësi Punësimi


 

 
Shkarko: Aplikacioni per Punesim
25 Nëntor 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit të Drejtës së BE-së
25 Nëntor 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit të Koordinimit të PSA-së
29 Tetor 2013Njoftim për Kandidatin e Sukseshëm
Titulli i vendit të punës: Zyrtar Financiar
24 Shtator 2013Njoftim për Kandidatin e Sukseshëm
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbimeve të Përgjithshme
16 Shtator 2013Konkurs
Një (1) Departamenti për Koordinimin e Procesit të Stabilizim Asocimit
Një (1) Drejtor i Departamentit për të Drejtën e BE-së (i rishpllaur)
11 Shtator 2013NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT
Një (1) Zyrtar financiar
Konkursi do jetë i hapur nga data 11.09.2013 deri me datën 17.09. 2013
27 Gusht 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Mjedis, Energji dhe Transport
27 Gusht 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Siguri Ushqimore
27 Gusht 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Zhvillim Ekonomik dhe Social
27 Gusht 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit i Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit
27 Gusht 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Planifikim dhe Koordinim
27 Gusht 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit i Çështjeve të BE-së
27 Gusht 2013Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të Punës: Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa
20 Gusht 2013Konkurs:
Divizioni për Buxhet dhe Financa
1. Zyrtar financiar
20.08.2013 deri me 03.09.2013
16 Korrik 2013Konkurs:
Një (1) Udhëheqësi i Divizionit për Çështjet Ligjore të BE-së
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Përkthimin dhe Terminologji të Acquis
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Mjedis, Energji dhe Transport
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Siguri Ushqimore
Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Administratës Publike dhe Sundimit te Ligjit
Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit dhe Koordinimit
Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit Ekonomik dhe SocialReferenca e titullit të punës (MIE- )
24 Qershor 2013NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT
Drejtor i Departamentit Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Drejtor i Departamentit për të Drejtën e BE-së
Udhëheqës i Divizionit të Buxhetit dhe Financave
3 Qershor 2013Drejtor i Departamentit Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO