Misioni - Prioritetet e IntegrimitMisioni: Si një institucion i bazuar në dituri duke i bashkuar disa nga profesionistët më të mirë, misioni i ynë është mbështetja e transformimit dhe reformave të Kosovës  në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Ne e arrijmë këtë synim duke i harmonizuar politikat e Republikës, duke i radhitur ligjet e saj me ato të Bashkimit Evropian dhe duke mbajtur një dialog gjithpërfshirës dhe të vazhdueshëm ndërmjet të dyjave, duke i përvetësuar standardet e larta të përsosmërisë, diturisë, përgjegjësisë dhe transparencës.  Ne jemi të përkushtuar të sjellim vlera unike evropiane si për qytetarët tanë poashtu edhe për institucionet qeveritare. 

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO