MARRËVESHJA E STABILIZIM ASOCIIMIT - SI TË EKSPORTONI NË BE

Një nga aspektet kryesore të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit është edhe krijimi gradual i zonës së lirë tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Bazuar në këtë, MSA-ja ka krijuar marrëveshje të tregtisë së lirë mes palëve. Përmes kësaj marrëveshje, iu është dhënë çasje e plotë dhe pa tarifa doganore eksporteve të Kosovës në tregun e BE-së përveç për një numër të limituar të produkteve për të cilat aplikohet regjimi i kuotës.

Për të ndihmuar bizneset që dëshirojnë të eksportojnë në tregun mbi 500 milionësh të BE-së, Komisioni Evropian ka krijuar një helpdesk online ku mund të gjeni të gjitha informatat për procedurat për eksport në BE.

Ky helpdesk shërben si one stop shop ku mund të informoheni rreth eksportit në BE përfshirë:


Ju mund të qaseni në këtë helpdesk në këtë link:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en

Për më shumë informacion dhe ndihmë, ju mund të kontaktoni:

z. Jeton Karaqica, Drejtor i Departamentit për Kritereve Ekonomike dhe Treg të Brendshëm në Ministrinë e Integrimit në email: jeton.karaqica@rks-gov.net ose tel: 038 200 27 052, dhe

znj. Rajmonda Kukalaj, Udhëheqëse e Divizionit për Tregti dhe Tregun e Brendshëm, MIE në email: Rajmonda.kukalaj@rks-gov.net ose tel: 038 200 27 023.
 

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO