Ministrja Hoxha: Transparenca në komunikimin e procesit të integrimit rritë llogaridhënien

Prishtinë 8 Maj 2019 - Komisioni për Integrime Evropiane, në bashkëpunim me Forumin për Transparencë Parlamentare, mbajti takim lidhur me Komunikimin në Procesin e Integrimit Evropian në Kosovë, rolin e shoqërisë civile dhe medias, të cilin e kryesoi, znj. Blerta Deliu Kodra.

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, hapi diskutimin për procesin e komunikimit që synon informimin e publikut duke ofruar informata objektive dhe duke sfiduar përceptimet e gabuara rreth marrëdhënies Kosovë-BE, sidomos nevojën për informim të qytetareve sa i përket hapave konkret që duhet përcjellë drejt anëtarësimit dhe cilat institucione janë përgjegjëse për reformat si sundimi i ligjit, fuqizimi ekonomik, apo promovimi i investimeve.

Sa i përket implementimit të reformave, apo zbatimit të MSA-së dhe ERA-së, ne do të fokusohemi që niveli i zbatimit të komunikohet në mënyrë më kualitative dhe në terma konkret, ashtu si Raporti i BE-së për vendin, duke shtuar se Ministria e Integrimit ka rol koordinues e përkushtuar për transparencë.

Informimi në kohë kontribuon në rritjen e llogaridhënies, sidomos në ato raste kur implementimi i ndonjë projekti të financuar nga BE zvarritet apo dështon për mos përmbushje të përgjegjësisë institucionale, qoftë te nivelit qendror apo lokal, vuri në pah Ministrja Hoxha.

Me rastin e shënimit të ditës së Evropës, ne kemi lansuar edhe një kampanjë vetëdijesuese për informim më të mirë të publikut, theksoi Ministrja, për ngritjen e vetëdijes rreth hapave për anëtarësim në BE, për rëndësinë e MSA-së, rëndësinë e gjithëpërfshirjes dhe qytetarisë aktive për të rritur llogaridhënien si dhe promovimit të vlerave të BE-së në vend.

Ministrja Hoxha potencoi se Ministria e Integrimit Evropian do të kërkoj raporte për përmbushjen e rekomandimeve, rol i dhënë vjet nga Qeveria, dhe ofroi bashkëpunim si dhe diskutime që ndikojnë në koordinimin sa më të mirë për procesin integrues.fizim të lëvizjes së lirë.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO