Hyn në fuqi marrëveshja për programin IPA 2016, pjesa e parë

Prishtinë, 6 nëntor, 2017 - Sot hyri në fuqi marrëveshja financiare për programin IPA 2016, pjesa e parë. Në kuadër të saj do të përfitohen 45.5 milionë euro nga BE-ja, me të cilat financohen projekte në kuadër të sektorit të drejtave të njeriut dhe të drejtave fundamentale, konkurrueshmërisë dhe inovacionit, arsimit, punësimit dhe politikave sociale, si dhe përkrahje horizontale për realizimin e obligimeve nga dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO