Mekanizmi i konsultimeve me OShC dhe palët e tjera të interesuara në kuadër të Organeve të Stabilizim- Asociimit OSA) BE – Kosovë: Kalendari i takimeve konsultuese të raundit III

Kalendari i takimeve konsultuese të raundit III 

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO