Dokumente


Notice: Undefined index: path in /home/meiks/public_html/inc/footer.php on line 210
7 Nëntor 2018Njoftim per zgjatje te afatit te Thirrjes publike për të qenë...
Notice: Undefined index: path in /home/meiks/public_html/inc/footer.php on line 210
2 Nëntor 2018Konkurs publik - Ekspert për Planifikim Strategjik dhe Koordinim të...
Notice: Undefined index: path in /home/meiks/public_html/inc/footer.php on line 210
1 Nëntor 2018NJOFTIM PËR ZGJATJE TË AFATIT TË: Thirrjes publike për...

Notice: Undefined index: path in /home/meiks/public_html/inc/footer.php on line 210
24 Tetor 2018Vendim per shpalljen e thirrjes publike per OJQ
Notice: Undefined index: path in /home/meiks/public_html/inc/footer.php on line 210
24 Tetor 2018Thirrje publike për të qenë pjesë e Komisionit...
Notice: Undefined index: path in /home/meiks/public_html/inc/footer.php on line 210
23 Tetor 2018Thirrje publike për mbështetje financiare për projekte/programe...

KOSOVO IN UNESCO