Bujqësi, Peshkatari, Pylltari, Siguri e Ushqimit dhe Zhvillim Rural

Shpjegim: Draft - Materialet Diskutuese në formën dhe përmbajtjen e tanishme janë subjekt i ndryshimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm deri në finalizimin e tyre si rezultat i punës së kësaj Tryeze Tematike.  

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO